Agencia de colocación autorizada nº 0900000279

Recordar la contraseña


Ofertas

Para poder inscribirse en esta oferta es necesario estar registrado en la página.
Si ya estás registrado, loguéate utilizando el formulario de la parte superior derecha.
Si todavía no lo estás, regístrate aquí y rellena tu currículum.

Datos generales

2018/00023

MONITOR D'ESPORTS STO/SOI

Associació Talma

1

sto/soi, CP: 25430

Local

COMPLETA

segons conveni

Contribuir a la recollida de dades per completar la valoració, amb l'observació directa dels usuaris. Col·laborar amb la resta de l'equip en l'elaboració del programa individual. Portar a la pràctica els programes individuals, sota la supervisió del Psicòleg, respectant els horaris marcats i realitzant les activitats establertes. Controlar l?assistència diària i les sortides del taller ocupacional. Supervisar i donar suport a les activitats d?higiene: desprès de realitzar les tasques ocu-pacionals, desprès de dinar, de les activitats físiques i en general de les activitats d?ajustament personal. Fer el control de les tasques productives (entrades i sortides), de control de qualitat, fulls de producció, etc. que es considerin necessàries per la valoració dels usuaris. Realitzar un suport i seguiment de l'aprofitament d'aquestes activitats, així com de l'as-soliment dels objectius i informar dels resultats a la resta de l'equip. Omplir els registres pertinents. Programació, execució i avaluació d?activitats d?ajustament personal i d?ocupació tera-pèutica. Assistir i participar de les reunions mensuals de 18:30 a 20:30 amb la resta de l'equip. Coordinació amb el monitor referent del servei d?habitatge. Seguir les pautes que s'hagin determinat conjuntament en quant amb la relació diària amb els usuaris. Vetllar pel funcionament del grup d'usuaris al seu càrrec, procurant la màxima integració i adaptació de cadascun, sent el responsable directe d'ells. Atendre les primeres cures dels usuaris al seu càrrec, en cas de petits accidents i deter-minar d'immediat quan és necessari portar-lo a un centre ambulatori o hospitalari. Mantenir l'espai de treball en les condicions òptimes per a la correcta execució dels pro-grames individuals d'integració i responsabilitzar-se de tot tipus de material al seu càrrec. Impartir i supervisar les activitats fisicoesportives individuals i grupals. Adaptar l?activitat física a les necessitats dels usuaris. Aportar eines i recursos per fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat/ tras-torn mentals a les activitats d'oci i temps lliure.

Grados formativos solicitados

  • Grado: GRADO en Educación Social
  • FP II / Ciclo Formativo Grado Superior:
  • Grado: GRADO en Ciencias del Deporte
  • FP II / Ciclo Formativo Grado Superior: TÉCNICO SUPERIOR integración social
  • FP II / Ciclo Formativo Grado Superior: TÉCNICO SUPERIOR animación de actividades físicas y deportivas

Carnets de conducir

  • B

Otros requerimientos

Formació Reglada de Diplomatura-Grau Teràpia Ocupacional, INEF; Educació social, CFGS integració social, CFGS Activitats Físiques i Esportives o similars Es valorarà formació especialitzada en l'atenció de persones amb discapacitat i/o Salut Mental. Tenir formació i/o experiència en l?àmbit de la discapacitat i/o Salut Mental mínima d?1 any. Disposar de carnet de conduir i vehicle propi. Domini eines informàtiques bàsiques (paquet office)

675299116
Av. Francesc Macià núm 56
25400 - Borges Blanques (Les)
(Lleida)