Agencia de colocación autorizada nº 0900000279

Entrar


Ofertas

Datos generales

2020/00002

EDUCADOR/A SOCIAL PER A PISOS DE JOVES TUTELATS I EXTUTELATS

REQUISITS:

-Grau d'Educació Social. 

-Carnet B. 

FUNCIONS:

Conèixer i assumir la línia educativa i dintervenció del servei, el reglament de regim intern, la programació i aquells documents inculats al servei que la direcció posa a disposició.
Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari i si sescau sociofamiliar.
 Fomentant la convivència i la integració social del jove amb lentorn.
 Programar, realitzar i revisar activitats socioculturals pels adolescents dacord amb el projecte educatiu individual.
 Promoure, establir i aplicar mesures dinserció laboral.
 Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb professionals daltres serveis de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en làmbit dels serveis especialitzats.
 Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
 Realitzar les tutories i implicar el jove en el seu procés educatiu.
 Elaborar els projectes educatius individuals, informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
 Assistir a les reunions periòdiques segons convocatòria i dur a terme els criteris dactuació i els acords presos.
 Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.
 Atendre les situacions que es produeixin en els període de disponibilitat.

ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO

Más de 6 meses

1

Municipio: Guissona, Provincia: Lleida

Completa
Turnos: Turno tarde

38.5 hores/setmanals

Horari orientatiu modificable segons necessitats del servei: De dilluns a divendres de 15:00 a 22:15 i dijous de 12:00 a 14:30.

segons conveni

Conèixer i assumir la línia educativa i dintervenció del servei, el reglament de regim intern, la programació i aquells documents inculats al servei que la direcció posa a disposició.
Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari i si sescau sociofamiliar.
Fomentant la convivència i la integració social del jove amb lentorn.
Programar, realitzar i revisar activitats socioculturals pels adolescents dacord amb el projecte educatiu individual.
Promoure, establir i aplicar mesures dinserció laboral.
Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb professionals daltres serveis de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en làmbit dels serveis especialitzats.
Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
Realitzar les tutories i implicar el jove en el seu procés educatiu.
Elaborar els projectes educatius individuals, informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
Assistir a les reunions periòdiques segons convocatòria i dur a terme els criteris dactuació i els acords presos.
Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.
Atendre les situacions que es produeixin en els període de disponibilitat.

ocupaciones solicitadas

  • EDUCADORES DE MENORES
    Experiencia requerida: 1 años
  • EDUCADORES SOCIALES
    Experiencia requerida: 1 años
Nota: Se ha de cumplir todo lo anterior

Conocimientos en idiomas

  • Catalán ( Nivel escritura: Alto | Nivel hablado: Alto | Nivel lectura: Alto )
  • Español ( Nivel escritura: Alto | Nivel hablado: Alto | Nivel lectura: Alto )
Nota: Se ha de cumplir todo lo anterior

grado formativo solicitado

  • Grado: GRADO en Educación Social
Nota: Se ha de cumplir todo lo anterior

carnets de conducir

  • B
Nota: Se ha de cumplir todo lo anterior

Otros requerimientos


informática básica: Word Excel powepoint...

695679473
Av. Francesc Macià núm 56
25400 - Borges Blanques (Les)
(Lleida)
agencia@talma.cat